• Thành công hơn với KingBee

Thành tích nào được tính để xét nâng lương trước hạn?
02/04/2016

Trường hợp đã được nâng lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm gần nhất đối với trình độ cao đẳng trở lên và 4 năm đối với trình độ từ trung cấp trở xuống) không được tính để xét nâng lương trước thời hạn cho lần sau.

Năm 2011, ông Nguyễn Huy (tỉnh Thái Nguyên) được Bộ Tài chính tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nâng lương trước thời hạn 12 tháng từ bậc 3 hệ số 3,0 lên bậc 4 hệ số 3,33; thời điểm hưởng lương mới từ ngày 1/1/2010. Năm 2014 ông nâng lương thường xuyên lên bậc 5 hệ số 3,66. Năm 2015 ông tiếp tục được nâng lương trước thời hạn trước 12 tháng, thời điểm tính hưởng mới từ ngày 1/1/2015.

Ông Huy muốn hỏi, cơ quan có quyết định sai trong trường hợp này không?

 

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

Trước ngày 15/9/2013, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo khoản 1, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền và truy nộp BHXH phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

 

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

Kể từ ngày 15/9/2013, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; Đối với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

 

Căn cứ nâng lương trước thời hạn

Trường hợp ông Nguyễn Huy tháng 1/2011 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nâng lương trước thời hạn 12 tháng từ bậc 3 hệ số 3,0 lên bậc 4 hệ số 3,33; thời điểm hưởng lương mới từ ngày 1/1/2010 (thời điểm còn thiếu 12 tháng để nâng bậc lương thường xuyên).

Như vậy, Bằng khen của Bộ Tài chính tặng thưởng cho ông Huy tháng 1/2011 đã được dùng làm căn cứ nâng lương trước thời hạn lần thứ nhất. Do ông Huy được quyết định nâng bậc lương trước thời hạn vào ngày 1/1/2011 (sau ngày 1/1/2010 là thời điểm được tính hưởng bậc lương mới) nên ông Huy được truy lĩnh tiền lương và truy nộp BHXH phần chênh lệch hệ số lương giữa bậc 4 so với bậc 3 là 0,33 (3,33 - 3,00) từ tháng 1/2010 đến hết tháng 1/2011; thời gian nâng bậc lương lần sau của ông Huy được tính kể từ ngày 1/1/2010; thời gian được xét nâng lương thường xuyên lên bậc 5 là ngày 1/1/2013.

Theo ông Huy, năm 2014, ông được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 5 hệ số 3,66. Nếu trong thời gian công tác sau khi có quyết định nâng lương trước thời hạn lần thứ nhất đến năm 2014, ông Huy được cơ quan đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì việc nâng lương bậc 5 vào thời điểm 1/1/2014 là bị chậm 12 tháng so với quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Ngoài thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2011 đã được dùng làm căn cứ nâng lương trước thời hạn lần thứ nhất, ông Huy không cung cấp thêm thành tích và quyết định khen thưởng nào khác. Nếu sau thời điểm ông Huy được nhận quyết định nâng lương trước thời hạn lần thứ nhất, đến khi ông được nâng lương trước thời hạn lần thứ hai mà ông không có thêm quyết định bằng văn bản nào công nhận thành tích xuất sắc đạt được trong công tác thì việc cơ quan quyết định nâng lương trước thời hạn cho ông Huy hưởng lương bậc 6 vào ngày 1/1/2015 là không có căn cứ pháp luật.

Để xác định cơ quan có hay không có sai sót trong việc quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huy, ông cần đối chiếu chính xác thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ ở từng thời điểm; tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tiêu chuẩn điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và thời điểm được quyết định nâng bậc lương, thời điểm hưởng bậc lương mới... Việc phân tích nêu trên là giả thiết được thực hiện theo thông tin do ông Huy cung cấp.

 
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
Mr Thi - Trưởng phòng nhân sự

Mr Thi - Trưởng phòng nhân sự - Công ty TNHH Việt Pan Pacific Thanh Hóa

Việt Pan là đơn vị trong lĩnh vực may mặc của Hàn Quốc, số lượng công nhân hơn 5000 nên việc sử dụng phần mềm nhân sự đã được Ban lãnh đạo quan tâm. Làm việc với đội ngũ Tư vấn và Lập trình KingBee tôi hoàn toàn yên tâm và quyết định chọn KingBee cho công việc quản lý. Tôi đánh giá rất cao về tính tùy biến và hiệu suất làm việc nhanh của KingBee.
Mr Tagashi - Giám đốc nhân sự

Mr Tagashi - Giám đốc nhân sự - Nashakiyo Limited

Trước khi sử dụng phần mềm KingBee của Công ty CP Công nghệ ATO chúng tôi đã sử dụng 1 vài phần mềm của đơn vị khác nhưng không đáp ứng hết được các yêu cầu sử dụng. Tôi đánh giá cao tính tùy biến của phần mềm, hơn hết là chất lượng phục vụ sau bán hàng của ATO khiến tôi luôn an tâm.
Mrs Dương - Hành chính nhân sự

Mrs Dương - Hành chính nhân sự - Công ty HJC

Là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, HJC tìm kiếm đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhân sự quản lý theo đặc thù yêu cầu. Được biết đến KingBee qua nhiều công ty Hàn Quốc khác, HJC đã lựa chọn sử dụng. Mọi nghiệp vụ hồ sơ, chấm công, tính lương mà KingBee giúp tôi luôn an tâm trong công việc hàng ngày. Bộ phận Support của KingBee chuyên nghiệp, nhanh chóng, nghiệp vụ chuyên môn cao. Cảm ơn KingBee !
Mr Hoàng - Giám đốc nhân sự

Mr Hoàng - Giám đốc nhân sự - Công ty Bất động sản New Way

Lúc đầu công ty New Way chỉ mua máy chấm công của KingBee. Sau một thời gian công ty phát triển hệ thống Bắc Nam, số lượng nhân viên cũng tăng lên đòi hỏi cần phần mềm quản lý. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng KingBee và triển khai hệ thống đồng bộ. Mọi việc đều rất tốt, phần mềm, đội ngũ hỗ trợ sau bán...
Mr Nghiêm - IT

Mr Nghiêm - IT - Trung tâm chiếu phim quốc gia

Trung tâm chiếu phim Quốc gia là đơn vị đặc thù quản lý nhiều ca, lịch làm việc khác nhau. Nếu như trước kia dùng thủ công rồi nhập vào Excel không quản lý tự động và thống kê chi tiết, chính xác được. Sau khi sử dụng phần mềm quản lý chấm công KingBee mọi việc đều trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều tự động, hoàn toàn dễ kiểm soát và tự động lập báo cáo khi cần. Sau một thời gian, tôi và bộ phận Nhân sự sử dụng, tôi đánh giá cao và tin tưởng sử dụng KingBee
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN
Vũ Thị Ngọc Hà
Tư vấn viên - Vũ Thị Ngọc Hà
0928.58.88.28
Atosoftware10
© Copyright 2008-2015. KingBee là phần mềm của Công ty CP Công nghệ ATO
0928.85.80.88 - 096.222.7777