• Thành công hơn với KingBee

phần mềm nhân sự, quản lý nhân sự chấm công tính lương, phan mem nhan su, tai sao nen su dung phan mem nhan su, phan mem nhan su tot nhat

phần mềm nhân sự, quản lý nhân sự chấm công tính lương, phan mem nhan su, tai sao nen su dung phan mem nhan su, phan mem nhan su tot nhat

phần mềm nhân sự, quản lý nhân sự chấm công tính lương, phan mem nhan su, tai sao nen su dung phan mem nhan su, phan mem nhan su tot nhat

8 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu năm 2016
30/12/2015

Cùng Phần mềm nhân sự KingBee tìm hiểu 8 chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016:

1. 85 biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 15/01/2016, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực, thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo 85 biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được chia làm 2 nhóm chính:

Nhóm 1: Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh.

Bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo.

- Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành.

- Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh.

Nhóm 2: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

- Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Ngoài ra, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT còn ban hành kèm theo các hướng dẫn:

- Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh.

- Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh.

- Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Xem chi tiết các biểu mẫu tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

 

2. Sẽ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn vỉa hè

Cụ thể, theo Thông tư 48/2015/TT-BYT, sẽ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố, vỉa hè.

Theo đó, định kỳ 1 năm kiểm tra 4 lần hoặc kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố, các nội dung sau:

- Kiểm tra hồ sơ hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; thực hành vệ sinh ATTP của nhân viên; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; lưu mẫu.

- Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Thông tư 48/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

 

3. Quy định về tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Từ năm ngân sách 2016, việc nộp tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện như sau:

- Nếu chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng;

- Nếu trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

- Trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01 hằng năm, BHXH Việt Nam phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân nêu trên gửi cơ quan BHXH trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 60/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

 

4. Thêm trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Đó là trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cơ quan BHXH; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động Thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Đó là quy định tại Thông tư 193/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.

 

5. Thêm nhiều quy định xử phạt bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đó là một trong các quy định nổi bật tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Theo đó, xử phạt từ 500.000 – 1.000.000 đồng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có các hành vi sau trong quan hệ với người tiêu dùng:

- Thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự.

-Yêu cầu hoặc buộc người tiêu dùng thanh toán chi phí hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng.

- Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, xử phạt từ 1 – 5 triệu đồng đối với các hành vi sau:

- Không giải trình hoặc giải trình không đúng thời hạn hoặc không cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

- Từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến hành thương lượng của người tiêu dùng hoặc không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định.

Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng buộc thu hồi hàng hóa không bảo đảm chất lượng đối với hành vi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

 

6. Nâng mức chuẩn hộ nghèo từ 01/01/2016

Cụ thể, từ ngày 01/01/2016, nâng mức chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo đối với tiêu chí về thu nhập như sau:

- Ở khu vực nông thôn:

+ Chuẩn nghèo: nâng từ 400.000/đồng/người/tháng lên 700.000 đồng/người/tháng.

+ Chuẩn cận nghèo: nâng từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Ở khu vực thành thị:

+ Chuẩn nghèo: nâng từ 500.000 đồng/người/tháng lên 900.000 đồng/người/tháng.

+ Chuẩn cận nghèo: nâng từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng lên 1.300.000 đồng/người/tháng.

Ngoài tiêu chí về thu nhập để đánh giá chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo còn tiêu chí về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Tiếp cận dịch vụ y tế, BHYT, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em,  chất lượng nhà ở…

Quy định này được đề cập tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

 

7. Hướng dẫn ghi Giấy xác nhận độc thân

Việc ghi Giấy xác nhận độc thân hay còn gọi là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được hướng dẫn tại Thông tư 15/2015/TT-BTP. Cụ thể như sau:

- Mục “Nơi cư trú”: ghi theo địa chỉ cư trú hiện nay của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Mục “Trong thời gian cư trú tại:.. từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...”: chỉ ghi trong trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian đăng ký thường trú trước đây.

Mục “Tình trạng hôn nhân”: phải ghi chính xác về tình trạng hôn nhân hiện tại của người đó, cụ thể:

+ Nếu chưa bao giờ kết hôn thì ghi “Chưa đăng ký kết hôn với ai”.

+ Nếu đang có vợ/chồng thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông... (Giấy chứng nhận kết hôn số..., do... cấp ngày... tháng... năm...)”.

+ Nếu có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn mới thì ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân...; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.

+ Nếu có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết và chưa kết hôn mới thì ghi“Có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết (Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/Bản án số:... do... cấp ngày... tháng... năm...); hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.

+ Nếu là trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 và vẫn chung sống với nhau mà chưa đăng ký kết hôn thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông...”.

Trường hợp Cơ quan đại diện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì mục “Nơi cư trú” ghi theo địa chỉ cư trú hiện tại của người yêu cầu.

Mục “Trong thời gian cư trú tại:... từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...” ghi theo địa chỉ, thời gian cư trú thực tế tại nước ngoài. Tình trạng hôn nhân của người đó được xác định theo Sổ đăng ký hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Cơ quan đại diện quản lý và ghi tương tự như trên

Ví dụ: “Ông Nguyễn Văn A,

Nơi cư trú: Berlin, CHLB Đức.

Trong thời gian cư trú tại: New York, Hoa Kỳ, từ ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến ngày 27 tháng 7 năm 2012.

Tình trạng hôn nhân: Không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ”.

- Mục “Giấy này được cấp để:” phải ghi đúng mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, không được để trống.

Ví dụ: Làm thủ tục mua bán nhà; bổ túc hồ sơ xin việc; làm thủ tục thừa kế; bổ túc hồ sơ đi du lịch nước ngoài; để kết hôn…

Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn.

 

8. Ngày 04/01/2016 tiếp tục điều chỉnh giá xăng

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP về điều hành kinh doanh xăng dầu, sau đợt điều chỉnh giá xăng vào ngày 18/12/2015 thì chu kỳ điều chỉnh tiếp theo là ngày 04/01/2016 (do ngày 02/01/2016 là ngày thứ 7).

Mọi người cùng đón xem ngày 4/1/2016 giá xăng sẽ biến động lên xuống như thế nào nhé!

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
Mr Thi - Trưởng phòng nhân sự

Mr Thi - Trưởng phòng nhân sự - Công ty TNHH Việt Pan Pacific Thanh Hóa

Việt Pan là đơn vị trong lĩnh vực may mặc của Hàn Quốc, số lượng công nhân hơn 5000 nên việc sử dụng phần mềm nhân sự đã được Ban lãnh đạo quan tâm. Làm việc với đội ngũ Tư vấn và Lập trình KingBee tôi hoàn toàn yên tâm và quyết định chọn KingBee cho công việc quản lý. Tôi đánh giá rất cao về tính tùy biến và hiệu suất làm việc nhanh của KingBee.
Mr Tagashi - Giám đốc nhân sự

Mr Tagashi - Giám đốc nhân sự - Nashakiyo Limited

Trước khi sử dụng phần mềm KingBee của Công ty CP Công nghệ ATO chúng tôi đã sử dụng 1 vài phần mềm của đơn vị khác nhưng không đáp ứng hết được các yêu cầu sử dụng. Tôi đánh giá cao tính tùy biến của phần mềm, hơn hết là chất lượng phục vụ sau bán hàng của ATO khiến tôi luôn an tâm.
Mrs Dương - Hành chính nhân sự

Mrs Dương - Hành chính nhân sự - Công ty HJC

Là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, HJC tìm kiếm đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhân sự quản lý theo đặc thù yêu cầu. Được biết đến KingBee qua nhiều công ty Hàn Quốc khác, HJC đã lựa chọn sử dụng. Mọi nghiệp vụ hồ sơ, chấm công, tính lương mà KingBee giúp tôi luôn an tâm trong công việc hàng ngày. Bộ phận Support của KingBee chuyên nghiệp, nhanh chóng, nghiệp vụ chuyên môn cao. Cảm ơn KingBee !
Mr Hoàng - Giám đốc nhân sự

Mr Hoàng - Giám đốc nhân sự - Công ty Bất động sản New Way

Lúc đầu công ty New Way chỉ mua máy chấm công của KingBee. Sau một thời gian công ty phát triển hệ thống Bắc Nam, số lượng nhân viên cũng tăng lên đòi hỏi cần phần mềm quản lý. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng KingBee và triển khai hệ thống đồng bộ. Mọi việc đều rất tốt, phần mềm, đội ngũ hỗ trợ sau bán...
Mr Nghiêm - IT

Mr Nghiêm - IT - Trung tâm chiếu phim quốc gia

Trung tâm chiếu phim Quốc gia là đơn vị đặc thù quản lý nhiều ca, lịch làm việc khác nhau. Nếu như trước kia dùng thủ công rồi nhập vào Excel không quản lý tự động và thống kê chi tiết, chính xác được. Sau khi sử dụng phần mềm quản lý chấm công KingBee mọi việc đều trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều tự động, hoàn toàn dễ kiểm soát và tự động lập báo cáo khi cần. Sau một thời gian, tôi và bộ phận Nhân sự sử dụng, tôi đánh giá cao và tin tưởng sử dụng KingBee
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN
Vũ Thị Ngọc Hà
Tư vấn viên - Vũ Thị Ngọc Hà
0928.58.88.28
Atosoftware10
© Copyright 2008-2015. KingBee là phần mềm của Công ty CP Công nghệ ATO
0928.85.80.88 - 096.222.7777